Sök

LITE Track  70-40
Vikt 12700 kg
Bredd 2420 mm
Höjd 2750 mm
Längd 5300-8630 mm
Motor Yanmar 53 kW steg 5
Transporthastighet 0,7-1,3 km/ tim
Mataband hastighet 1,85 m / sek
Inlastnings kapacitet 2,5 m³
Utmatning per tim 10-45  m³
Aggregatees size 15-100 mm

STD på maskin
Radiostyrning
Back av materialband
Stege för inspektion
Sid skydd

Extrautrustning
Magnetband
Antidammsystem
Arbetsbelysning