HEM > DB > DB 15

DB 15
Endast 175 kg
Lätt att byta nät
 220 V
Stabil konstruktion

Enhet DB-15
Längd mm 1360
Breddmm 1200
Höjdmm 1520
Viktkg 175
Storlekmm 1250x750
Sorteringsaream2 0,94
Ton/timton 2-15
Antal sollst 1
Antal fraktionerst 2
Inmatnings breddmm 1000
Djupmm 940
MotorEl kW 0,18
Sök